Loading...

Geometrinė progresija

Kodėl nereikia mokytis geometrinės progresijos narių sumos formulės?

UŽDAVINIAI savitikrai

Begalinės geometrinės progresijos suma yra $\:–12\:$, o jos antrasis narys $\:27\:$ didesnis už pirmąjį. Raskite tą progresiją.

Raskite nykstamąją geometrinę progresiją, kurios pirmojo ir antrojo narių suma yra $\:0,75\:$, o progresijos suma yra tris kartus didesnė už sumą progresijos, sudarytos iš šios progresijos narių kvadratų.

Raskite geometrinės progresijos narių skaičių $\:n\:$, jei žinoma, kad $$b_1+b_5=51$$ $$b_2+b_6=102$$ $$S_n=3069$$

Įrodykite, kad skaičiai $\:1\:$, $\:5\:$, $\:18\:$ negali būti tos pačios geometrinės progresijos nariai.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų geometrinės progresijos temos uždavinius.