Loading...

Integralai

Įvadas

UŽDAVINIAI savitikrai

Apskaičiuokite $$\int{\left(3x^2-2x\right)dx}$$

Raskite visas $\:m\:$ reikšmes, su kuriomis yra teisinga nelygybė $$\int_{0}^{m}{xdx < m+4}$$


Raskite plotą tarp $\:Ox\:$ ašies ir kreivės $\:y=2x-x^2\:$ intervale $\:[–1; 1]\:$.

Apskaičiuokite $$\int{\left(3^{2x}+(2x)^3\right)dx}$$