Loading...

Integralai

Integralų taikymo uždaviniai

UŽDAVINIAI savitikrai


Apskaičiuokite plotą tarp kreivės $\:f(x)=\left|x^2-1\right|\:$ ir $\:Ox\:$ ašies intervale $\:[-2; 2]\:$.


Per kokį tašką $\:x=p\:$ reikia nubrėžti vertikalią tiesę, kad ji plotą tarp kosinusoidės $\:y=cos(x)\:$ ir $\:Ox\:$ ašies intervale $\:\left[0; \frac{\pi}{2}\right]\:$ padalytų perpus?


Judančio kūno greitis $\:\left( \frac{m}{s} \right)\:$ išreiškiamas tokia formule: $\:V=4t^3-2t\:$, čia $\:t\:$ – laikas nuo judėjimo pradžios (matuojamas sekundėmis). Po kelių sekundžių kūnas bus nutolęs $\:110\:$ metrų nuo pradinio taško?


Žinodami sukinio tūrio apskaičiavimo formulę $\:V=\pi \int_{a}^{b} \left( f^2(x) \right)dx\:$, išveskite formulę rutulio tūriui apskaičiuoti.