Loading...

Įvairūs uždaviniai 2

Nepasiduokime klastai

UŽDAVINIAI savitikrai

Kokia turi būti $\:a\:$ reikšmė, kad

  1. 1. tiesė $\:y=a \cdot x\:$ nekirstų ir neliestų parabolės $\:f(x)=x^2+1\:$
  2. 2. tiesė $\:y=a \cdot x\:$ liestų parabolę $\:f(x)= x^2 +1\:$

Kokio dydžio turi būti rombo smailusis kampas, kad to rombo plotas būtų dvigubai mažesnis už kvadrato plotą, jei rombo ir kvadrato kraštinių ilgiai yra vienodi?

Trikampio kraštinių ilgiai yra tokie: $\:\left|AC\right|=7\:$, $\:\left|BC\right|=3\:$, $\:\left|AB\right|=8\:$. Raskite pusiaukraštinės $\:\left|CD\right|\:$ ilgį.

Išspręskite lygtį $$ \log_{3}{(x)}+\log_{9}{(x)} = 3 $$