Loading...

Nelygybių sistemos

Matykime visą sistemą

UŽDAVINIAI savitikrai

Išspręskite nelygybių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} x^2 \leq 4 \\ \mathrm{tg}{(x)} < 1 \\ \ln{(x+\pi)} < 1 \end{array} \right. $$

Išspręskite nelygybių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} \log_{x}{(x+2)} > 2 \\ \left( x^2-8x+13 \right)^{x-6} < 1 \end{array} \right. $$

Išspręskite nelygybių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} x \leq \sqrt{2} \\ x^2 < \sqrt{3} \\ \sin{x} < \frac{1}{2} \end{array} \right. $$

Išspręskite nelygybių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} x^2-2x-3 > 0 \\ x^2-11x+28 \leq 0 \end{array} \right. $$