Loading...

Trigonometrija

Įvadas

UŽDAVINIAI savitikrai

Apskaičiuokite $$\mathrm{tg}\left( \frac{13\pi}{4} \right)$$

Išrikiuokite šias reikšmes nuo mažiausios iki didžiausios $$\sin{\left(\frac{\pi}{7}\right)},\: \cos{\left(\frac{5\pi}{6} \right)}, \: \mathrm{tg}65^\circ, \: \mathrm{ctg}170^\circ$$

Įrodykite tapatybę $$\sin{255^\circ} = \cos{\left(\frac{11\pi}{12} \right)} $$

Suprastinkite reiškinį $$\cos{(\alpha - \pi)} + \sin{\left( \alpha - \frac{3\pi}{2} \right)} - \mathrm{tg}(\pi - \alpha) + \cos{\left( \frac{\pi}{2} + \alpha \right)} $$