Loading...

Trigonometriniai reiškiniai

Uždaviniai su trigonometriniais reiškiniais

UŽDAVINIAI savitikrai

Apskaičiuokite $$\frac{5 \cdot \sin{61^{\circ}}}{\sin{299^{\circ}}}$$

Raskite $\:\mathrm{tg}(2\alpha)\:$, jei žinoma, kad $\:\sin{(\alpha)} = 0,1\:$ ir $\:\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\:$.

Pakeiskite sandauga $$ \sin{(\alpha)} + \sin{(2\alpha)} + \sin{(3\alpha)} $$

Apskaičiuokite $$\sin{(\mathrm{arctg}2)}$$