Loading...

Aibės

Natūraliųjų, sveikųjų, racionaliųjų, iracionaliųjų, realiųjų skaičių

UŽDAVINIAI savitikrai

Duota, kad $\:A=(1; 7)\:$, $\:B=[3;9)\:$, tuomet $\:A \setminus B\:$ yra

  1. A. $\ (1; 3]$
  2. B. $\ (1; 3)$
  3. C. $\ (1; 9)$
  4. D. $\ [3; 7)$

Trijų skaičių $\:a=0,(1)\:$, $\:b=1,(2)\:$ ir $\:c=5,(3)\:$ aritmetinis vidurkis lygus

  1. A. $\ 2\frac{1}{9}$
  2. B. $\ 2$
  3. C. $\ 2\frac{2}{9}$
  4. D. $\ 6\frac{2}{3}$

Apskaičiuokite $$ \left(\frac{15}{\sqrt{6}-1}+\frac{4}{2-\sqrt{6}} \right) \cdot \left( \sqrt{6}+1 \right) $$

Triženklio skaičiaus paskutinis skaitmuo $\:2\:$. Jeigu paskutinįjį skaitmenį perkeltume į priekį, tai gautasis skaičius taptų $\:18\:$ vienetų didesnis už pradinį. Koks pradinis skaičius?

Prie skaičiaus $\:15\:$ iš kairės ir iš dešinės prirašę po vieną skaitmenį, galime gauti keturženklį skaičių, kuris dalijasi iš $\:15\:$. Raskite visus tokius keturženklius skaičius.

Apskaičiuokite $$\left( \frac{1\cdot2\cdot4+2\cdot4\cdot8+3\cdot6\cdot12+\: ... \:+110\cdot220\cdot440}{1\cdot3\cdot9+2\cdot6\cdot18+3\cdot9\cdot27+\: ... \:+110\cdot330\cdot990} \right)^{\frac{1}{3}}$$


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų aibių temos uždavinius.