Loading...

Apskritimas. Skritulys

Lankas. Išpjova. Nuopjova

UŽDAVINIAI savitikrai


Kvadrato $\:ABCD\:$ viršūnės $\:A\:$ ir $\:D\:$ yra apskritimo su centro $\:O\:$ taškai, o kraštinė $\:BC\:$ liečia apskritimą. Kvadrato kraštinė lygi $\:2\:$, tuomet spindulio ilgis

 1. A. $\ \frac{5}{4}$
 2. B. $\ \frac{5}{2}$
 3. C. $\ \frac{3}{4}$
 4. D. $\ \frac{3}{2}$


Dviejų apskritimų, kurių spinduliai $\:2\:$ ir $\:4\:$, centrai yra tame pačiame taške. Užbrūkšniuotos figūros plotas lygus

 1. A. $\ 16\pi-4\sqrt{3}$
 2. B. $\ 16\pi-8\sqrt{3}$
 3. C. $\ \frac{16\pi}{3}-8\sqrt{3}$
 4. D. $\ \frac{16\pi}{3}-4\sqrt{3}$


Apskritos staltiesės krašto ilgis lygus $\:345,4\:cm\:$. Apvalaus stalo skersmuo $\:50\:cm\:$. Kiek $\:cm\:$ staltiesės kraštai nukarę nuo stalo paviršiaus? Laikykite, kad $\:\pi=3,14\:$.


Apskritimas liečia ilgesnįjį stačiojo trikampio $\:ABC\: (\angle{C}=90^{\circ})\:$ statinį $\:BC\:$ ir eina per trikampio viršūnę $\:A\:$. Apskritimo centras $\:O\:$ yra įžambinėje $\:AB\:$. Raskite apskritimo spindulio ilgį, kai $\:AC=3\:cm\:$, $\:BC=4\:cm\:$.


Stačiojo trikampio $\:ABC\:(\angle{C}=90^{\circ})\:$ įžambinės ilgis yra $\:4\sqrt{3}\:cm\:$, o smailiojo kampo $\:A\:$ dydis yra $\:30^{\circ}\:$. Nubrėžtas apskritimas, kurio centras yra didesniojo statinio vidurio taškas.

 1. 1. Apskaičiuokite $\:\angle{AOM}\:$.
 2. 2. Apskaičiuokite trikampio $\:AOM\:$ plotą.
 3. 3. Apskaičiuokite nuspalvintos srities plotą.


Skritulio skersmuo $\:AB\:$. Skersmenyje pažymėtas taškas $\:C\:$, kad $\:CB=2AC\:$. Atkarpa $\:AC\:$ yra pusskritulio $\:ADC\:$ skersmuo ir lygi $\:2r\:$, o atkarpa $\:BC\:$ – pusskritulio $\:CEB\:$ skersmuo. Apskaičiuokite nuspalvintos figūros plotą.