Loading...

Aritmetinė progresija

Bendrasis narys, pirmųjų n narių suma...

UŽDAVINIAI savitikrai

Duota, kad aritmetinės progresijos $\: a_{10}=8 \:$. Apskaičiuokite $\: a_{8}+a_{9}+a_{10}+a_{11}+a_{12} \:$.

  1. A. $\ 80$
  2. B. $\ 50$
  3. C. $\ 40$
  4. D. $\ 8$


Jei $\:a_{4}+a_{6}=3a_{5}\:$, tai $\:\frac{a_{15}}{a_{10}}\:$ lygus

  1. A. $\ 2$
  2. B. $\ \frac{1}{2}$
  3. C. $\ \frac{18}{13}$
  4. D. $\ 5$

Apskaičiuokite $$45+51+57+...+153$$

Kiekvieną gimtadienį Justė gauna tiek gėlių, kiek jai sukanka metų. Tas gėles Justės mama išdžiovina ir palieka atminimui. Dabar Justė turi $\:120\:$ gėlių. Kiek Justei metų?

Naujo automobilio kaina nesikeičia pirmuosius metus. Vėliau kiekvienais metais jo kaina sumažinama ta pačia pinigų suma. Trečiaisiais metais automobilis kainavo $\:63000\:Eur\:$, o septintaisiais $\:49000\:Eur\:$. Kelintais metais automobilio kaina sudarys $\:50\%\:$ pradinės kainos?

Įrodykite, kad skaičių seka $$\frac{1}{\log_{3}5}; \quad \frac{1}{\log_{6}5}; \quad \frac{1}{\log_{12}5}$$ yra aritmetinė progresija.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų aritmetinės progresijos temos uždavinius.