Loading...

Geometrinė progresija

Bendrasis narys, pirmųjų n narių suma...

UŽDAVINIAI savitikrai


Skaičiai $\:\sqrt[k]{18}\:$, $\:\sqrt[3]{18}\:$, $\:\sqrt{18}\:$ nurodyta tvarka yra geometrinės progresijos nariai. Tuomet $\:k\:$ lygus

  1. A. $\ \frac{2}{3}$
  2. B. $\ 4$
  3. C. $\ 6$
  4. D. $\ \frac{3}{4}$

$$2^{17}-2^{16}-2^{15}-2^{14}-\:...\:-2^{0}=$$

  1. A. $\ 32761$
  2. B. $\ 1$
  3. C. $\ 2$
  4. D. $\ 0$

Geometrinės progresijos $\:b_{5}=16\:$, $\:b_{2}=2\:$. Apskaičiuokite septintąjį šios progresijos narį.

Duota, kad $$\left\{ \begin{array}{ll} b_{1}+b_{6}=132 \\ b_{2}+b_{7}=264 \end{array} \right.$$ Su kuria $\:n\:$ reikšme $\:S_{n}=508\:$?.

Išspręskite lygtį $$\frac{1}{5}x^2 = 1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{36} + ...$$

Trys skaičiai, kurių pirmasis lygus $\:5\:$, sudaro aritmetinę progresiją. Jei vietoj pirmojo šios progresijos nario paimtume $\:9\:$, tai gauti skaičiai sudarytų geometrinę progresiją. Raskite šiuos aritmetines progresijos narius.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų geometrinės progresijos temos uždavinius.