Loading...

Integralai

Pirmykštė funkcija ir integralai

UŽDAVINIAI savitikrai

$$\int\limits_{-2}^{1}(x+2)^2 dx = $$

  1. A. $\ 9$
  2. B. $\ 21$
  3. C. $\ 6\frac{2}{3}$
  4. D. $\ 12$


Lygybė $\: \int\limits_{0}^{a}9x^2dx=24\:$ yra teisinga, kai $\:a=\:$

  1. A. $\ 1$
  2. B. $\ -2\:$ ir $\:2$
  3. C. $\ 2$
  4. D. $\ 3$


Raskite funkcijos $\:y=f(x)=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\:$ pirmykštę funkciją, kurios grafikas eitų per tašką $\:A(1;3)\:$.


Apskaičiuokite plotą figūros, kurią riboja kreivės $\:y=x^2-3x+3\:$ ir $\:y=3-x\:$.


Apskaičiuokite plotą figūros, kurią riboja kreivės $\:y=\sqrt{x}\:$, $\:y=2-x\:$ ir $\:y=0\:$.


Paveiksle pavaizduotos detalės viršutinį kontūrą riboja parabolė, kurios virsūnė taške $\:A\:$. Matmenys nurodyti pav. Apskaičiuokite pavaizduotos detalės plotą.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų pirmykštės funkcijos ir integralų temos uždavinius.