Loading...

Išvestinių taikymas

Funkcijų tyrimui

UŽDAVINIAI savitikrai


Brėžinyje pavaizduotas funkcijos $\:y=f(x)\:$ grafikas. Kuris teiginys apie funkcijos išvestinę yra teisingas?

  1. A. $\ f'(x) < 0\:$, kai $\: x \in (1; 2)$
  2. B. $\ f'(x) > 0\:$, kai $\: x \in (1; 4)$
  3. C. $\ f'(2) = 0$
  4. D. $\ f'(x) < 0\:$, kai $\: x \in (2; 4)$


Brėžinyje pavaizduotas funkcijos išvestinės $\:y=f'(x)\:$ grafikas. Kuris teiginys apie funkciją yra neteisingas?

  1. A. funkcijos reikšmės didėja, kai $\: x \in (-1; 2)$
  2. B. funkcijos reikšmės mažėja, kai $\: x \in (-1; 2)$
  3. C. $\ x_{min} = 2$
  4. D. $\ x_{max} = 6$


Raskite funkcijos $\:y=f(x)\:$ didėjimo ir mažėjimo intervalus bei ekstremumus, kai $\:f(x)=x^4 - 2x^2\:$.


Raskite funkcijos $\:y=f(x)\:$ didėjimo ir mažėjimo intervalus bei ekstremumus, kai $\:f(x)=x^2 \cdot e^{2x}\:$.


Raskite funkcijos $\:y=f(x)=x^2-6x+5\:$ didžiausią ir mažiausią reikšmes intervale $\:[-1; 5]\:$.


Duota funkcija $\:y=f(x)=-x^2+x-2\:$.

1. Raskite tašką, kuriame išvesta liestinė yra lygiagreti tiesei $\:y=3x-2\:$.

2. Užrašykite šios liestinės lygtį.


Du taškai juda pagal dėsnius $\:s_{1}(t)=2,5t^2-6t+1\:$ ir $\:s_{2}(t)=0,5t^2+2t-3\:$. Raskite laiko momentą, kai antrojo taško greitis bus trigubai mažesnis už pirmojo.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų išvestinių taikymo funkcijų tyrimui temos uždavinius.