Loading...

Išvestinių taikymas

Tekstiniuose uždaviniuose

UŽDAVINIAI savitikrai

Skaičiaus ir jo dvigubo kvadrato skirtumas yra didžiausias. Raskite tokį skaičių.

Šalia namo sienos yra stačiakampis žemės sklypas, kurį reikia aptverti $\:16\:m\:$ ilgio vielos tinklu. Kokie turi būti sklypo matmenys, kad jo plotas būtų didžiausias?


Stačiakampio įstrižainės ilgis lygus $\:\sqrt{18}\:cm\:$. Kokio ilgio turėtų būti stačiakampio kraštinės, kad jo plotas būtų didžiausias?


Reikia pagaminti uždarą dėžę, kurios dugnas kvadratas, o dėžės tūris lygus $\:8\:dm^3\:$. Kokie turi būti dėžės matmenys, kad dėžei pagaminti būtų sunaudota mažiausiai medžiagos?


Iš visų stačiakampių, kurių dvi viršūnės yra $\:OX\:$ ašyje, o kitos dvi priklauso parabolei $\:y=3-x^2\:$, išrinkite stačiakampį, kurio plotas didžiausias. Raskite tokio stačiakampio plotą.


Stačiakampį namo kiemą sudaro $\:72\:m^2\:$ stačiakampė dekoratyvinė pievelė ir grįstas takas apie ją (matmenys brėžinyje). Kokio ilgio ir pločio kiemo plotas yra mažiausias?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų išvestinių taikymo tekstiniuose uždaviniuose temos uždavinius.