Loading...

Kampai. Liestinių savybės

Gretutiniai, kryžminiai, atitinkamieji, vienašaliai, priešiniai, centriniai, įbrėžtiniai...

UŽDAVINIAI savitikrai


$\:AM\:$ ir $\:CM\:$ – pusiaukampinės
$\:\angle{AMC} = \:$

  1. A. $\ 70^{\circ}$
  2. B. $\ 140^{\circ}$
  3. C. $\ 110^{\circ}$
  4. D. $\ 125^{\circ}$


$\:\angle{x} = \:$

  1. A. $\ 30^{\circ}$
  2. B. $\ 60^{\circ}$
  3. C. $\ 90^{\circ}$
  4. D. $\ 75^{\circ}$


Pagal paveikslo duomenis apskaičiuokite $\: \angle{x} \:$.


Duota: $\:a \parallel b\:$; $\: \angle{1} = \angle{2}\:$
Rasti: $\: \angle{x} \:$


$\:a \parallel b\:$
Pagal paveikslo duomenis apskaičiuokite $\: \angle{x} \:$.

Styga $\:AB\:$ dalija apskritimą į du lankus. Vieno iš jų kampinis didumas lygus $\:130^{\circ}\:$. Didesnįjį lanką styga $\:AC\:$ dalija santykiu $\:31:15\:$, skaičiuojant nuo taško $\:A\:$. Apskaičiuokite kampo $\:ABC\:$ didumą.