Loading...

Lygčių sistemos

Grafinis, keitimo, sudėties ir kt. sprendimo būdai

UŽDAVINIAI savitikrai

Lygčių sistemos $$ \left\{ \begin{array}{ll} x^2-4x+y^2=0 \\ x-y=1 \end{array} \right. $$ sprendinių skaičius yra

  1. A. $\ 0$
  2. B. $\ 1$
  3. C. $\ 2$
  4. D. sprendinių nėra

Jeigu $\:(a;\:b)\:$ yra lygčių sisetmos $$ \left\{ \begin{array}{ll} 4x-y=5 \\ -3x+2y=0 \end{array} \right. $$ sprendinys, tai skirtumas $\:a-b\:$ lygus

  1. A. $\ 5$
  2. B. $\ 1$
  3. C. $\ -1$
  4. D. $\ -5$

Išspręskite lygčių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} x^2-4y=-7 \\ x+y=3 \end{array} \right. $$

Išspręskite lygčių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x}{2}+\frac{y}{4}=2 \\ \frac{x}{6}+\frac{y}{3}=2 \end{array} \right. $$

Taikydami dalybos būdą išspręskite lygčių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} y^2-xy = 2 \\ x^2-xy = -1 \end{array} \right. $$

Įvesdami keitinį išspręskite lygčių sistemą $$ \left\{ \begin{array}{ll} \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6} \\ x^2-y^2=5 \end{array} \right. $$