Loading...

Lygtys

Tiesinės, kvadratinės, bikvadratinės, laipsninės, trupmeninės, su kvadratine šaknimi

UŽDAVINIAI savitikrai


Lygties $\ (9-x^2)\sqrt{x+2} = 0 \ $ sprendinių suma lygi

  1. A. $\ 1$
  2. B. $\ -2$
  3. C. $\ 0$
  4. D. $\ 4$


Kvadratinė lygtis $\ 3x^2-4x+m = 0 \ $ turi vieną sprendinį, kai $\ m \ $ reikšmė lygi

  1. A. $\ \frac{3}{4}$
  2. B. $\ 0$
  3. C. $\ 4$
  4. D. $\ \frac{4}{3}$

Išspręskite lygtį $$\frac{6}{y}-\frac{6}{5-y} = 1$$

Išspręskite lygtį $$x^4-13x^2+36 = 0$$

Išspręskite lygtį $$\sqrt{x+5}-\sqrt{x-3} = 2$$

Išspręskite lygtis $$(3-0,5x)^5 = 32$$ $$(4x+5)^6 + 8 = 0$$


Raskite funkcijų $\ y = \sqrt{3x-2} \ $ ir $\ y = x \ $ grafikų bendrų taškų koordinates.

Keturis kartus po tiek pat procentų atpiginus prekę, jos kaina sumažėjo $\ 75,99\% \ $. Po kiek procentų kiekvieną kartą pigo prekė?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų lygčių temos uždavinius.