Loading...

Lygūs ir panašieji trikampiai

Grafinis, keitimo, sudėties ir kt. sprendimo būdai

UŽDAVINIAI savitikrai


$$ EF \parallel AC,\ BF:FC=3:4 $$ Jei $\:EF=15\:$, tai $\:AC=\:$

  1. A. 35
  2. B. 20
  3. C. 15
  4. D. 60


Taškas $\:O\:$ dalija lygiašonės trapecijos $\:ABCD\:$ įstrižaines santykiu $\:3:2\:$. $$ \frac{S_{ABO}}{S_{DCO}} = $$

  1. A. $\ 3:2$
  2. B. $\ 2:3$
  3. C. $\ 9:4$
  4. D. $\ 4:9$


Duota: $\:\triangle{BOC}\:$ – lygiašonis; $\:\angle{A} = \angle{D} = 90^{\circ} \:$
Įrodyti: $\:AB = CD\:$


Trikampis $\:ABC\:$ yra status lygiašonis, kurio $\:AC = 22\:cm\:$. Stačiakampio $\:CMNK\:$ kraštinių santykis yra $\:8:3\:$. Apskaičiuokite šio stačiakampio kraštinių ilgius.


Duota: $\:\triangle{ABC}\:$, $\:\triangle{MDB}\:$ – statieji; $\:CM=MB\:$; $\:AB=18\:$; $\:DB=4\:$
Rasti: $\:MB\:$


Duota: $\:MN \parallel AC\:$; $\:NK \parallel CD\:$; $\: \frac{AM}{MB} = \frac{5}{3} \:$; $\: NK = 1,8\:$
Rasti: $\:CD\:$