Loading...

Modulis

Reiškinių pertvarkymas, lygtys, nelygybės

UŽDAVINIAI savitikrai

Jei $\:2 \left| x-1 \right| + 3\left| 2y-1 \right| = 0\:$, tai $\:x+y=\:$

  1. A. $\ 1\frac{1}{2}$
  2. B. $\ 3\frac{1}{2}$
  3. C. $\ 1$
  4. D. $\ \frac{1}{2}$

Jei $\:x < 0\:$, tai $$ \sqrt{x^2 + \frac{x^2}{16}}= $$

  1. A. $\ \frac{5x}{4}$
  2. B. $\ \frac{\sqrt{17}x}{4}$
  3. C. $\ \frac{-\sqrt{17}x}{4}$
  4. D. $\ \pm \frac{\sqrt{17}x}{4}$

Suprastinkite reiškinį $$ \sqrt{ \left(3-\sqrt{5}\right)^2} - \sqrt{\left(1-\sqrt{5}\right)^2} + \sqrt{20} = $$

Išspęskite lygtį $$ \left|\: \frac{x}{3} + 7 \:\right| = 2 $$

Išspęskite lygtį $$ \left|\: 3x - 5 \:\right| = 5x - 3 $$

Išspręskite nelygybę $$ \left|\: 3x-1 \:\right| < 7 $$

Išspręskite nelygybę $$ 4\:\left|\: \frac{2x}{3}-5 \:\right| \geq 7 $$


Suprastinkite reikškinį $\: \sqrt{(a+b)^2} - \sqrt{(a-b)^2} \:$, kai $\: 0 < a < b \:$.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų modulio temos uždavinius.