Loading...

Nelygybės

Nelygybių sistemos

UŽDAVINIAI savitikrai

Nelygybės $$\frac{(x-3)^2}{2x}\leq0$$ sprendiniai yra

  1. A. $\ (-\infty; 0)$
  2. B. $\ (0; \infty)$
  3. C. $\ (-\infty; 0)$ ir $x=3$
  4. D. $\ (0; 3]$


Kai $\ 1 < x < 4\ $ ir $\ 2 < y < 7\ $, tai didžiausia reiškinio $\frac{x}{y}$ reikšmė yra

  1. A. $\ 2$
  2. B. $\ \frac{7}{4}$
  3. C. $\ \frac{1}{2}$
  4. D. $\ 7$

Raskite nelygybės $$\frac{2x}{5} - \frac{x-5}{4} \leq0$$ sprendinių intervalą.

Raskite nelygybės $$-2 < \frac{x}{2} + 4 \leq 1$$ sprendinių intervalą.

Išspręskite kvadratinę nelygybę $$2x^2 < 8$$

Išspręskite kvadratinę nelygybę $$-x^2+7x-13 > 0$$

Išspręskite nelygybę $$\frac{x+1}{2x} < 3$$

Išspręskite nelygybę $$\sqrt{2x-7} \cdot (x-5) \leq 0$$

Išspręskite nelygybių sistemą $$\left\{\begin{array}{ll} x^2-3x+2 \leq 0\\ \frac{2}{3}x-1 > 0 \end{array}\right.$$


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų nelygybių temos uždavinius.