Loading...

Procentai

Konkursas, prekės kaina, stačiakampio plotas, Petro indėlis, tirpalas...

UŽDAVINIAI savitikrai

Skaičius $\:a\:$ sudaro $\:40\%\:$ skaičiaus $\:b\:$. Tuomet skaičius $\:b\:$ nuo skaičiaus $\:a\:$ sudaro

  1. A. $\ 250\%$
  2. B. $\ 40\%$
  3. C. $\ 60\%$
  4. D. $\ 160\%$

$4\:$ litrai $\:20\%\:$ rūgšties tirpalo buvo sumaišyta su $\:6\:$ litrais $\:25\%\:$ tos pačios rūgšties tirpalu. Gauto tirpalo koncentracija lygi

  1. A. $\ 22,5\%$
  2. B. $\ 23\%$
  3. C. $\ 2,3\%$
  4. D. $\ 45\%$

Turistai $\:50\%\:$ kelio nuvažiavo traukiniu, $\:40\%\:$ likusio kelio – autobusu. Kelionę turistai turėjo pabaigti pėsčiomis. Kiek procentų kelio turistams liko įveikti pėsčiomis?

Kiekviena kvadrato kraštinė buvo sumažinta $\:15\%\:$. Keliais procentais sumažėjo kvadrato plotas?

Dviejų skaičių suma lygi $\:85\:$. Jei vieną skaičių padidintume $\:20\%\:$, o kitą sumažintume $\:30\%\:$, jų suma taptų lygi $\:72\:$. Raskite tuos skaičius.

Du kartus piginant prekę po tiek pat procentų, jos kaina sumažėjo nuo $\:500\:$ eurų iki $\:405\:$ eurų. Kiek procentų prekės kaina buvo mažinama kiekvieną kartą?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų procentų temos uždavinius.