Loading...

Statistika

Imtis. Moda. Mediana. Dažnių lentelė. Diagrama

UŽDAVINIAI savitikrai

Skaičių $\:a\:$ ir $\:b\:$ vidurkis $\:10\:$, o skaičių $\:m\:$, $\:n\:$ ir $\:k\:$ vidurkis lygus $\:15\:$. Tuomet visų skaičių vidurkis lygus

  1. A. $\ 12,5$
  2. B. $\ 13$
  3. C. $\ 10$
  4. D. $\ 15$

Tadas didesnis už Mantą $\:5\:cm\:$, o Vytautas didesnis už Mantą $\:2\:cm\:$. Koks turėtų būti didžiausias Manto ūgis (centimetrais), kad visų trijų vaikinų ūgis būtų ne didesnis už $\:175\:cm\:$?

  1. A. $\ 170\:cm$
  2. B. $\ 171\:cm$
  3. C. $\ 172\:cm$
  4. D. $\ 174\:cm$

Kontrolinio darbo pažymiai pateikti dažnių lentele.

Pažymys $5$ $7$ $8$ $9$ $10$
Dažnis $4$ $6$ $7$ $2$ $1$

  1. 1. Apskaičiuokite pažymių imties vidurkį.
  2. 2. Nustatykite imties modą ir medianą.

Aikštelėje žaidžia vienuolika vienos futbolo komandos žaidėjų. Jų amžiaus vidurkis yra $\:22\:$ metai. Vienas šios komandos žaidėjas buvo pašalintas iš aikštės. Likusių žaidėjų amžiaus vidurkis pasidarė $\:21\:$ metai. Kiek metų žaidėjui, pašalintam iš aikštės?

Jonas mokosi $\:12\:$ skirtingų dalykų. Visų jo dalykų pažymių vidurkis lygus $\:7,5\:$. Kelių dalykų pažymį Jonas turėtų padidinti vienu balu, kad visų pažymių vidurkis būtų $\:8\:$?

Vienuolika mokinių sodino medelius. Dešimt mokinių pasodino po $\:16\:$ medelių, o vienas pasodino $\:10\:$ medelių daugiau, nei jų vidutiniškai pasodino kiekvienas iš $\:11\:$ mokinių. Kiek medelių pasodino visi mokiniai?