Loading...

Sukiniai

Ritinys. Kūgis. Rutulys

UŽDAVINIAI savitikrai


Kūgio ašinis pjūvis yra lygiašonis trikampis, kurio kampo, esančio prieš pagrindą, dydis lygus $\:120^{\circ}\:$, o šoninės kraštinės ilgis lygus $\:6\:cm\:$. Šio kūgio tūris $\:V=\:$

  1. A. $\ 81\pi\:cm^3$
  2. B. $\ 27\pi\:cm^3$
  3. C. $\ 36\pi\:cm^3$
  4. D. $\ 9\pi\:cm^3$


Rutulio spindulio ilgis yra $\:34\:cm\:$. Rutulį kerta plokštuma, nuo rutulio centro nutolusi $\:16\:cm\:$ atstumu. Pjūvio plotas lygus

  1. A. $\ 90\pi\:cm^2$
  2. B. $\ 90\:cm^2$
  3. C. $\ 30\pi\:cm^2$
  4. D. $\ 900\pi\:cm^2$


Ritinio formos baseino skersmuo – $\:a\:$ metrų, aukštis – $\:b\:$ metrų. Vandentiekio čiaupo pajėgumas toks, kad šis baseinas prisipildo per $\:15\:min\:$. Per kiek laiko iš tokio čiaupo būtų pripildytas baseinas, kurio pagrindo skersmuo ir aukštis dvigubai didesni?


Iš popierinio skritulio, kurio spindulio ilgis $\:6\:cm\:$ išpjaunama $\:120^{\circ}\:$ išpjova ir iš jos išlankstomas kūgis. Apskaičiuokite to kūgio aukštinės ilgį.


Į kubą įbrėžtas ritinys, kurio tūris $\:72\pi\:cm^3\:$. Apskaičiuokite kubo tūrį.


Ritinio formos indas, kurio aukštis $\:24\:cm\:$, o pagrindo skersmuo $\:14\:cm\:$, pripiltas pilnas vandens. Po to vanduo perpiltas į kūgio formos indą, kurio skersmuo $\:30\:cm\:$. Koks vandens aukštis antrajame inde? Atsakymą pateikite $\:1\:cm\:$ tikslumu.