Loading...

Tiesinės ir kvadratinės funkcijos

Uždaviniai ir savybės

UŽDAVINIAI savitikrai


Funkcijos $\: y=f(x)=x^2+4x-5\:$ reikšmių sritis, kai $\: x \in [-3;\: 1]\:$ lygi

  1. A. $\ (-9;\: \infty)$
  2. B. $\ [-9;\: \infty)$
  3. C. $\ [-9;\: 0]$
  4. D. $\ [-8;\: 0]$


Tiesės $\:y = kx - 5 \:$ ir $\: y = -\frac{2}{3}x+8 \:$ yra statmenos, kai $\: k \:$ lygus

  1. A. $\ \frac{3}{2}$
  2. B. $\ \frac{2}{3}$
  3. C. $\ -\frac{3}{2}$
  4. D. $\ -\frac{2}{3}$


Apskaičiuokite atstumą nuo tiesių $\: y=3x-7\:$ ir $\: y = \frac{x}{2} - 2\:$ susikirtimo taško iki koordinačių pradžios taško.

Tiesė eina per taškus $\:A\:(-6;\:8)\:$ ir $\:B\:(3;\:2)\:$.

  1. 1. Užrašykite šios tiesės lygtį.
  2. 2. Užrašykite lygtį tiesės, kuri lygiagretė tiesei $\:AB\:$ ir kuri eina per tašką $\: M\left( 1; \frac{1}{3} \right)\:$.


Figūra apribota parabole $\: y=4-2x^2\:$ ir $\:OX\:$ ašimį. Į šią figūrą įbrėžtas stačiakampis, kurio dvi viršūnės priklauso parabolei, o kitos dvi – $\:OX\:$ ašiai. Raskite tokius stačiakampio kraštinių ilgius, kad jo perimetras būtų didžiausias.


Parabolės formos konstrukcijai stabilumo suteikia jį gaubiantis trikampis metalinis įtvaras. Paveikslėlyje matmenys nurodyti metrais. Kokiame aukštyje (nuo $\:OX\:$ ašies) įtvaras liečia konstrukciją?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų tiesinių ir kvadratinių funkcijų temos uždavinius.