Loading...

Tikimybės

Įvykio ir priešingo įvykio tikimybės

UŽDAVINIAI savitikrai

Ant stalo guli $\:4\:$ lazdelės, kurių ilgiai yra $\:2\:cm\:$, $\:4\:cm\:$, $5\:cm$ ir $\:6\:cm\:$. Nežiūrint imamos $\:3\:$ lazdelės. Kokia tikimybė, kad iš jų bus galima sudaryti trikampį?

 1. A. $\ \frac{1}{4}$
 2. B. $\ \frac{1}{2}$
 3. C. $\ \frac{3}{4}$
 4. D. $\ \frac{1}{16}$

Loterijos ratą pasukus vieną kartą, laimima su tikimybe $\:0,1\:$. Tikimybė, kad loterijos ratą pasukus du kartus laimėsime bent kartą lygi

 1. A. $\ 0,81$
 2. B. $\ 0,19$
 3. C. $\ 0,01$
 4. D. $\ 0,09$

Kokia tikimybė, kad tarp trijų lentoje atsitiktinai užrašytų skaitmenų nebus vienodų?

Pirmokams mokykloje organizuojama šventinė loterija. Nusipirkus vieną bilietą, laimėti knygą tikimybė lygi $\:\frac{1}{8}\:$, o laimėti šokoladą – $\:\frac{1}{3}\:$. Justė pirko du bilietus. Kokia tikimybė, kad ji laimės tik vieną prizą (tik knygą arba tik šokoladą)?

Dėžėje yra $\:10\:$ vienodų kaladėlių, sunumeruotų nuo $\:2\:$ iki $\:11\:$. Atsitiktinai paimamos $\:3\:$ kaladėlės. Apskaičiuokite tikimybes įvykių

 1. $\:A\:$ – tarp paimtų kaladėlių nėra kaladėlės su numeriu $\:2\:$
 2. $\:B\:$ – visų paimtų kaladėlių numeriai yra nelyginiai
 3. $\:C\:$ – tarp paimtų kaladėlių yra kaladėlė, kurios numeris $\:5\:$

Egzamino metu studentai sėdi už bendro stalo ant vieno suolo, kurio abu galai yra šalia praėjimų. Egzaminą studentai baigia atsitiktine tvarka. Kokia tikimybė, kad bent vienas studentas norėdamas išeiti turės paprašyti jį praleisti, jeigu studentų yra $\:6\:$?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų tikimybių temos uždavinius.