Loading...

Trikampiai

(ne)statieji trikampiai, kosinusų teorema, pusiaukraštinės, pusiaukampinės

UŽDAVINIAI savitikrai

Stačiojo trikampio statinis, esantis prieš $\:60^{\circ}\:$ kampą, lygus $\:20\:cm\:$. Tuomet šio trikampio plotas lygus

  1. A. $\ 200\:cm^2$
  2. B. $\ 200\sqrt{3}\:cm^2$
  3. C. $\ \frac{400\sqrt{3}}{3}\:cm^2$
  4. D. $\ \frac{200\sqrt{3}}{3}\:cm^2$


Trikampio $\:ABC\:$ kraštinė $\:BC\:$ dvigubai ilgesnė už kraštinę $\:AC\:$, trikampio plotas lygus $18\sqrt{2}$, o $\:\angle C = 45^{\circ}\:$. Kraštinės $\:BC\:$ ilgis lygus

  1. A. 18
  2. B. 15
  3. C. 12
  4. D. 6


Naudodamiesi paveikslo duomenimis apskaičiuokite kraštinės $\:BC\:$ ilgį.

Trikampio kraštinių ilgiai yra $\:6\:$, $\:7\:$ ir $\:10\:$. Nustatykite trikampio rūšį (smailusis, statusis, bukasis).


Stačiojo trikampio pusiaukampinė $\:AB\:$ dalija statinį į dvi atkarpas $\:CD\:$ ir $\:BD\:$, kurių ilgiai atitinkamai lygūs $\:4\:cm\:$ ir $\:5\:cm\:$. Apskaičiuokite šio trikampio plotą.


Jeigu $\:\triangle ABC\:$ elementus sieja lygybė $\: \frac{a-b}{a} = 1 - 2 \cos C\:$, tai toks trikampis yra lygiašonis. Įrodykite.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti buvusių egzaminų trikampių temos uždavinius.