Loading...

Integralai

Pirmykštė funkcija ir integralai

UŽDAVINIAI savitikrai


Funkcijos $\:y=f(x)=\frac{1}{x^4}\:$ visos pirmykštės funkcijos $y=F(x)=$

 1. A. $\ x^{-3}+C$
 2. B. $\ -x^{-5}+C$
 3. C. $\ -\frac{1}{5}x^{-5}+C$
 4. D. $\ -\frac{1}{3}x^{-3}+C$

$$\int\limits_{-3}^{4}{x^2}dx =$$

 1. A. $\ 12$
 2. B. $\ 12\frac{1}{3}$
 3. C. $\ 30\frac{1}{3}$
 4. D. $\ 21\frac{1}{3}$

Apskaičiuokite $$\int\limits_{e}^{e^2}\frac{dx}{5x}$$

Apskaičiuokite $$\int\limits_{0}^{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{1-x^2}{x+1}}dx$$


Jei $\:y=f(x)=\sin{x}+\frac{1}{x}\:$, tai jos pirmykštės funkcijos $y=F(x)=$

 1. A. $\ \cos{x}+\ln{x}+C$
 2. B. $\ -\cos{x}-\frac{x^{-2}}{2}+C$
 3. C. $\ -\cos{x}+\ln{x}+C$
 4. D. $\ -\cos{x}-\frac{1}{x^2}+C$

Apskaičiuokite $$\int\limits_{0}^{\pi}2\sin{\bigl( \frac{\pi}{4}+x \bigr)\cos{\bigl( \frac{\pi}{4}+x \bigr)}} dx$$