Loading...

Integralų taikymai

Kreivinių sričių plotų skaičiavimai integruojant

UŽDAVINIAI savitikrai


Brėžinyje pavaizduota figūra, apribota kreivėmis $\:y=7-x^2\:$ ir $\:y=0\:$. Apskaičiuokite šios figūros plotą.


Apskaičiuokite plotą figūros, kuri yra apribota paveiksle pavaizduotais grafikais.


Produktams sandėliuoti dažnai naudojami arkiniai angarai, kurių priekinės ir galinės sienos kraštas yra parabolės formos. Sakykime, kad į arkinio angaro priekinę sieną, kurios plotis ties žeme yra $\:16\:m\:$, o aukštis – $\:7,2\:m\:$, reikia įstatyti stačiakampio formos $\:8\:m\:$ pločio duris, kurių viršutiniai kampai remtųsi į sienos kraštą. Apskaičiuokite arkinio angaro priekinės sienos plotą be durų.


Brėžinyje pavaizduota figūra, apribota kreivėmis $\:y=\cos{x}\:$ ir $\:y=\frac{1}{2}\:$. Apskaičiuokite šios figūros plotą.


Su kuria $\:a \: (a>0)\:$ reikšme figūros, kurią riboja funkcijos $\:f(x)=\sqrt{x}\:$ grafikas ir tiesės $\:y=0\:$ ir $\:x=a\:$, plotas lygus $\:18\:$ kvadratinių vienetų?


Paveiksle pavaizduoti funkcijų $\:y=x^2\:$ ir $\:y=2-x\:$ grafikai. Apskaičiuokite figūros, kurią riboja tų funkcijų grafikai ir teigiama ašies $\:Ox\:$ dalis, plotą.