Loading...

Nestandartiniai plotai

Koks yra nuspalvintos srities plotas?

UŽDAVINIAI savitikrai


Raskite užbrūkšniuotos figūros plotą. (Laikykite, kad $\pi = 3,14$.)


Trikampio $ABC$ kraštinėje $AC$ pažymėtas taškas $D$ taip, kad $AD:DC = 2:1.$ Jei trikampio $ABC$ plotas lygus $12$, tai trikampio $BCD$ plotas lygus:

 1. A. $\ 6$
 2. B. $\ 5$
 3. C. $\ 4$
 4. D. $\ 3$
 5. E. $\ 2$


Trikampio $ABC$ kraštinėse $AB$ ir $BC$ atitinkamai pažymėti vidurio taškai $D$ ir $E$, o pusiaukraštinėje $CD$ – vidurio taškas $F$. Jei trikampio $ABC$ plotas lygus $96$, tai trikampio $DEF$ plotas lygus:

 1. A. $\ 24$
 2. B. $\ 16$
 3. C. $\ 12$
 4. D. $\ 10$
 5. E. $\ 8$


Kam lygus paveiksle pavaizduotos figūros plotas?

 1. A. $\ 16$
 2. B. $\ 19$
 3. C. $\ 21$
 4. D. $\ 28$


Koks yra užtušuotos srities plotas?

 1. A. $\ 9\pi\ \mathrm{dm^2}$
 2. B. $\ 12\pi\ \mathrm{dm^2}$
 3. C. $\ 27\pi\ \mathrm{dm^2}$
 4. D. $\ 9\ \mathrm{dm^2}$
 5. E. $\ (12-9\pi)\ \mathrm{dm^2}$


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti paskutinių 5 metų buvusių egzaminų plotų temos uždavinius.