Loading...

Skaičiai ir skaičiavimai

Trys taškeliai garantuoti arba trys taškeliai prarasti

UŽDAVINIAI savitikrai

Kuriam intervalui priklauso skaičius?

$\log_{3}{10} \ \in$ A. $(-3; -2)$ B. $(0; 1)$ C. $(1; 2)$ D. $(3; -4)$ E. $(2; 3)$
$\log_{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} \ \in$ A. $(-2; -1)$ B. $(-1; 0)$ C. $(\frac{1}{3}; \frac{1}{2})$ D. $(1; 2)$ E. $(2; 3)$

Didžiausia galima reiškinio $$\frac{12}{3+\cos^2{\alpha}}$$ reikšmė yra

  1. A. $\ 1$
  2. B. $\ 3$
  3. C. $\ 4$
  4. D. $\ 6$
  5. E. $\ 12$

$$\left(\frac{1\cdot2\cdot4\ +\ 2\cdot4\cdot8\ +\ 3\cdot6\cdot12\ +\ \ldots\ +\ 110\cdot220\cdot440}{1\cdot3\cdot9\ +\ 2\cdot6\cdot18\ +\ 3\cdot9\cdot27\ +\ \ldots\ +\ 110\cdot330\cdot990}\right)^{\frac{1}{3}}=$$

  1. A. $\ \frac{8}{81}$
  2. B. $\ \frac{8}{27}$
  3. C. $\ \frac{8}{11}$
  4. D. $\ \frac{24}{35}$
  5. E. $\ \frac{2}{3}$

$$\frac{1}{\sqrt[4]{2}}\cdot\left(\frac{8}{3}\right)^{-\frac{1}{4}}\cdot\left(48\right)^{\frac{3}{4}}=$$

Apskaičiuokite $\ a+2b\ $, kai $$a = 2,8\cdot10^{-7}$$ $$b = 2,1\cdot10^{-8}$$ Atsakymą užrašykite standartinės išraiškos skaičiumi.


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti paskutinių 5 metų buvusių egzaminų skaičiai ir skaičiavimai temos uždavinius.