Loading...

Sprendiniai

Lygčių, nelygybių ir jų sistemų sprendiniai

UŽDAVINIAI savitikrai

Lygtis $\:x + \left|\: x \:\right| = 0\:$:

 1. A. sprendinių neturi
 2. B. turi tik du sprendinius
 3. C. turi be galo daug sprendinių
 4. D. turi tik vieną sprendinį


Jei $\:\sqrt{3}-1\:$ yra lygties $\:ax^2-5x+1=0\:$ sprendinys, tai $\:a=\:$

 1. A. $\ 2\sqrt{3}+\frac{3}{2}$
 2. B. $\ \sqrt{3}-9$
 3. C. $\ 9-\sqrt{3}$
 4. D. $\ 10\sqrt{3}-6$
 5. E. $\ 6-10\sqrt{3}$


Nelygybės $\:x < \sqrt{x}\:$ sprendinių aibė yra:

 1. A. $\ 0<{x}<1$
 2. B. $\ x<0$
 3. C. $\ x>0$
 4. D. $\ x>1$
 5. E. $\ -1<{x}<0$


Jei $\:(x-1)\sqrt{2-3x}=0\:$, tai:

 1. A. $\ x=1$
 2. B. $\ x\in\emptyset$
 3. C. $\ x=1\:$ arba $\:x=\frac{2}{3}$
 4. D. $\ x=\frac{2}{3}$
 5. E. $\ x \in R$

Kuri pora lygčių yra ekvivalenčios lygtys?

 1. A. $\ \frac{x^2-4}{x-2}=4\:$ ir $\:x+2=4$
 2. B. $\ x-1=3\:$ ir $\:(x-1)^2=9$
 3. C. $\ x=3\:$ ir $\:x+\frac{1}{x-3}=3+\frac{1}{x-3}$
 4. D. $\ x+1=1\:$ ir $\:x+1+\frac{1}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$
 5. E. $\ \sqrt{x^2}=1\:$ ir $\:x=1$


Su kuriomis $\:a\ (a \neq 0)\:$ reikšmėmis funkcijų $\:y=ax^2+6x+3\:$ ir $\:y=2x-a\:$ grafikai neturi bendrų taškų?


Egzaminų uždaviniai

Čia gali peržiūrėti paskutinių 5 metų buvusių egzaminų sprendinių temos uždavinius.