Loading...

VALDAS VANAGAS

MOKYTOJO ŽODIS

PAMOKOS

Valdas Vanagas Tau siūlo nuo 2000 metų atrinktus svarbiausius buvusių egzaminių uždavinius ir jų sprendimus. Pamokose mokytojas smulkiai paaiškina galimus kiekvieno uždavinio sprendimo būdus bei primena teoriją. Tik vienas prašymas Tau – žiūrėk, klausyk ir būtinai spręsk mokytojo pasiūlytus uždavinius.

Apie mokytoją

Matematika niekada nemeluoja, verčia galvoti ir prašo teisingo atsakymo.

Valdas Vanagas

Matematikos egzaminas – tai šventė, kurios nesinori sugadinti, kuriai reikia tinkamai pa(ap)sirengti.

Tikiuosi, kad mano siūlomi drabužėliai Tau padės jaustis šventiškai matematikos egzamino puotoje.